Przejdź do treści

Atende Industries i Hillwood Polska rozpoczęły współpracę z w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań dla energetyki obywatelskiej

Atende Industries, spółka technologiczna z grupy Atende oraz Hillwood Polska, spółka z sektora nieruchomości komercyjnych, podpisały list intencyjny w celu wspólnego działania na rzecz promocji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dla energetyki obywatelskiej.

W ramach współpracy firmy będą popularyzować ideę wspólnot energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni energetycznych oraz wdrażać rozwiązania obejmujące źródła OZE, magazyny energii, rozwiązania GH2. Procesy będą sterowane przez platformę chmurową besmart.energy, służącą do zarządzania energią w nowoczesnych systemach energetycznych w oparciu o dane pozyskiwane i przetwarzane w czasie rzeczywistym z inteligentnych urządzeń pomiarowych.

Wspólnoty energetyczne umożliwią dostarczanie jej członkom energii wytworzonej w dużej mierze w oparciu o lokalne źródła odnawialne. Działania te umożliwią realizację inwestycji zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. przyczynią się do ochrony powietrza i klimatu, oraz znacząco obniżą rachunki za energię elektryczną jej członków. Zielona energia produkowana przez sąsiadujące gminy będzie mogła być magazynowana i lokalnie zużywana w zoptymalizowany sposób, pozwalający na obniżenie kosztów zużycia energii.

System besmart.energy, rozwijany przez Atende Industries, to autorska platforma chmurowa typu BigData gromadząca w czasie rzeczywistym dane z urządzeń pomiarowych. Bazując na metodach sztucznej inteligencji system optymalizuje zużycie energii i podejmuje decyzje dotyczące zakupu energii oraz sterowania magazynami energii i urządzeniami energochłonnymi (pompami ciepła). Platforma pozwala na lokalne zbilansowanie energii, maksymalizowanie wykorzystania energii z OZE i jest niezbędna z punktu widzenia zarządzania wspólnotami energetycznymi i ich stabilnego działania.

„Nowoczesne rozwiązania bazujące na danych analizowanych w czasie rzeczywistym pozwolą przede wszystkim na optymalne wykorzystanie produkowanej lokalnie energii solarnej. Hillwood realizując założenia społecznej odpowiedzialności biznesu włączy lokalne społeczności do realizowanych z Atende Industries projektów. Działania w ramach wspólnot energetycznych pozwolą na produkcję, magazynowanie i wykorzystanie energii lokalnie, co wpłynie korzystnie na środowisko, zintegruje lokalne społeczności, a także docelowo obniży koszty przesyłu i korzystania z energii elektrycznej przez wszystkich członków wspólnoty.” – powiedział Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska

„Współpraca z Hillwood Polska to dla nas ważny kierunek rozwoju. Hilwood osiągnął wielki sukces na polskim rynku stając się szybko jednym z liderów nieruchomości przemysłowych w Polsce. Kwestia zapewnienia odpowiedniej ilości energii dla działania obiektów przemysłowych jest sprawą kluczową. Budowa społeczności energetycznych wokół obiektów przemysłowych umożliwiających ich zasilanie zieloną energią stwarza niepowtarzalną szansę na zmianę podejścia do zapewnienia energii dla lokalnych społeczności i przemysłu. Wierzę, że nasza platforma chmurowa besmart.energy służąca do zarządzania energią sprawi, że ta transformacja przebiegnie bez większych problemów ” – powiedział Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Atende Industries

Hillwood to jedna z wiodących globalnych firm z branży nieruchomości komercyjnych z 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce obecna jest od 2014 roku i specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości przestrzeni logistycznych i przemysłowych, zarówno w formule BTS (szytych na miarę), jak i gotowych powierzchni magazynowych na wynajem. Firma zajmuje się również akwizycjami i zarządzaniem nieruchomościami logistycznymi i przemysłowymi.

Atende Industries to spółka z sektora informatycznego i wysokich technologii dostarczająca od ponad 10 lat innowacyjne rozwiązania dla Przemysłu 4.0. Działalność Atende Industries koncentruje się na rozwoju platform chmurowych dla Przemysłu 4.0, takich jak platforma besmart.vision dla inteligentnej robotyki oraz besmart.energy – platforma dla nowoczesnej energetyki rozproszonej. Spółka opracowała i wdrożyła oprogramowanie dla systemu AMI dla największego systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce zrealizowanego przez Energa-Operator (1.4M liczników).