Kontakt

Atende Industries Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa 

tel. +48 22 74 98 160

e-mail: info@atende.industries

NIP: 113-302-38-22, REGON: 387649433

KRS: 0000871408 (Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 200 000 PLN

Sekretariat zarządu

Monika Węgierek

monika.wegierek@atende.industries

Dział marketingu

Anna Suchecka

anna.suchecka@atende.industries

Dział HR

Marta Nowicka

marta.nowicka@atende.industries

Dział sprzedaży

Michał Sadowski

michal.sadowski@atende.industries