Przejdź do treści

Atende Industries partnerem Kongresu MADE IN POLAND

Wraz z naszą spółką matką Atende S.A. zostaliśmy partnerem merytorycznym Kongresu MADE IN POLAND, który odbędzie się 1 i 2 lipca w Berlinie.

Jednym z prelegentów drugiego panelu zatytułowanego: Polska – kraj zielonej rewolucji będzie Paweł Pisarczyk, prezes Atende Industries. Podczas panelu poruszone zostaną następujące kwestie:

·  Natura w centrum uwagi – innowacyjne technologie i rozwiązania.

·  Mała zmiana, duża różnica – lokalne działania i globalne skutki dla środowiska.

·  Odnawialne źródła energii – rewolucyjne, efektywne i tanie.

·  Środki na zielone technologie. Finansowanie publiczne i unijne.

·  Jak uratować świat? Gospodarka o obiegu zamkniętym.

·  Naturalna kolej rzeczy – mobilność zrównoważona.

·  Regulacje legislacyjne a zielone innowacje.

·  Rola wiedzy, innowacji, edukacji i świadomości społecznej w transformacji miast.

W trakcie debaty Paweł Pisarczyk przedstawi platformę chmurową besmart.energy pozwalającą na funkcjonowanie spółdzielni energetycznych i mikrosieci, system redGrid umożliwiający zdalny odczyt i gromadzenie danych pomiarowych z inteligentnych liczników energii oraz otwarty, skalowalny system operacyjny Phoenix-RTOS będący bazą inteligentnych urządzeń Smart Grid i Edge-IoT.

Kongres MADE IN POLAND ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.

Wymiana towarów między Polską a Niemcami w 2019 roku była rekordowa. Według danych GUS w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając prawie 130 mld euro. Kraj ten jest największym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski.

Więcej informacji o kongresie można znaleźć na: kongresmip.pl