Przejdź do treści

Atende Industries podpisało umowę z NCBR na projekt TStorage w ramach programuIPCEI-CIS o wartości 4,2 miliona euro

Podpisaliśmy umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu „Wysoce skalowalna, rozproszona baza danych NoSQL dla krytycznych aplikacji IoT czasu rzeczywistego”, realizowanego w ramach działania inwestycyjnego „Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS)”, którego wartość  dofinansowania wynosi €4.2M. Projekt zostanie zakończony do 31 sierpnia 2026 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu!