Przejdź do treści

Atende Industries w konsorcjum realizującym nowoczesną platformę Edge-IoT

Rozpoczął się projekt „Cognitive Serverless Framework for the Cloud Edge Continuum”, realizowany w ramach Horyzont Europa – największego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. Celem nowatorskiego projektu jest wypracowanie narzędzi umożliwiających wykorzystanie mocy obliczeniowej aplikacji  rezydujących na tzw. brzegu sieci (ang. Edge-IoT).  W skład konsorcjum wchodzą europejskie firmy oferujące technologie open source, organizacje badawcze i dostawcy aplikacji brzegowych. Za filar związany z energetyką nowej generacji odpowiadają spółki Atende Industries i Phoenix Systems z Grupy Atende.

Liderem konsorcjum jest Open Nebula Systems (Hiszpania), odpowiadająca za rozwój chmurowych rozwiązań zarządzających urządzeniami brzegowymi. Członkami konsorcjum zostali Umeå University (Szwecja), IKERLAN (Hiszpania), CETIC (Belgia), RISE Research Institutes of Sweden (Szwecja), SUSE (Niemcy), Acisa (Hiszpania), Nature4.0 (Włochy), a także Phoenix Systems i Atende Industrie (Polska). Całkowita kwota projektu to ok. 6 mln euro, z czego dla Atende Industries przypada kwota ok. 160 tys. euro.

Dynamicznie rozwijający się, globalny ekosystem Internetu Rzeczy charakteryzuje coraz większa liczba różnorodnych urządzeń i aplikacji podłączonych do Internetu. Oznacza to rosnącą ilość wyzwań dla twórców aplikacji działających na urządzeniach brzegowych związanych m.in. z ograniczonymi zasobami, heterogenicznością platform, dynamiczną infrastrukturą i brakiem możliwości „ręcznego” sterowania. Wychodzące naprzeciw tym wyzwaniom przetwarzanie brzegowe (ang. Edge computing) to nowy paradygmat mający na celu przetwarzanie mocy obliczeniowej możliwe blisko danych, urządzeń mobilnych, sensorów brzegowych oraz końcowych użytkowników. Rozwijana w ramach projektu nowa platforma oparta o przetwarzanie brzegowe ma pełnić kluczową rolę dystrybutora punktu styku aplikacji z brzegiem sieci celem zapewnienia szybszej, bezpieczniejszej i efektywniejszej wymiany informacji dla brzegowych sensorów IoT. Poprzez rozproszenie obliczeń związanych z działaniem aplikacji na urządzeniach na brzegu sieci, rozwiązanie pozwoli na ograniczenie ich centralnego sterowania. Zastosowane w platformie mechanizmy sztucznej inteligencji i automatyzacji wesprą przenośność funkcjonalności pomiędzy urządzeniami, bieżące dostosowywanie dostępnych zasobów obliczeniowych do obciążeń oraz reakcję w czasie rzeczywistym na ewentualne incydenty i zagrożenia.

Wypracowane w toku projektu narzędzia będą realizowały powyższe funkcje w praktycznych zastosowaniach w ramach takich obszarów jak: smart cities, ochrona przeciwpożarowa, cyberbezpieczeństwo oraz inteligentna energetyka.

„W ramach projektu powstanie technologia wychodząca naprzeciw praktycznym potrzebom użytkowników aplikacji brzegowych, która poprzez przesunięcie mocy obliczeniowej na brzeg sieci pozwoli nie tylko na przyspieszenie obliczeń, ale także umożliwi realizację procesów dla których sterowanie musi odbywać się w czasie rzeczywistym np. regulacja pracy pompy ciepła, ładowanie magazynu energii lub sterowanie inwerterem PV.  Naszą rolą będzie udostępnienie i rozwój platformy besmart.energy do dystrybucji aplikacji na liczniki energii nowej generacji Apator NILEE wyposażone w system operacyjny Phoenix-RTOS na którym uruchamiane i wykonywane będą aplikacje. To szansa na wypracowanie niekonwencjonalnych i postępowych rozwiązań dla energetyki w skali europejskiej” – mówi Dominik Bocheński, Dyrektor Działu Rozwiązań Smart Grid w Atende Industries.