Przejdź do treści

Atende Industries w kolejnej fazie europejskiego projektu IPCEI

IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) to jeden z najważniejszych projektów wspierających nową politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Projekt pozwala na preferencyjne finansowanie innowacyjnych technologii o znaczeniu strategicznym dla wszystkich krajów UE. Celem mechanizmu IPCEI jest zwiększenie globalnej konkurencyjności i innowacyjności przemysłu europejskiego w strategicznych dla UE sektorach gospodarki.

W każdym roku projekt IPCEI koncentruje się na innym problemie czy założeniu. Atende Industries bierze udział w programie IPCEI-CIS (Cloud Infrastructure and Services) skupiającym projekty w zakresie infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji. Do inicjatywy przystąpiło 12 państw członkowskich, w tym Polska. Wymogiem dla zgłaszanych technologii jest wysoki poziomem innowacyjności oraz pozytywny wpływ na środowisko oraz wpływ na wzrost konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Atende Industries w konsorcjum z firmami Phoenix Systems i Netia zgłosiły projekt pod nazwą Phoenix-RTOS. Projekt dotyczy dalszego rozwoju systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, przeznaczonego dla urządzeń Edge-IoT, w celu ustanowienia tzw. Cloud-Edge-IoT Continuum, umożliwiającego aplikacjom użytkownika działanie w zaawansowanym ekosystemie składającym się z systemów obliczeniowych o różnym stopniu złożoności.

Rolą Atende Industries w projekcie jest rozwój bazy danych dla IoT. W związku z upowszechnieniem się Internetu Rzeczy i zauważeniem potencjału analizy Big Data amerykańscy i chińscy giganci technologiczni opracowują od pewnego czasu autorskie, nierelacyjne bazy danych, które stanowią podstawę ich usług chmurowych (np. Amazon Timestream).  Ze względu na trudne do optymalizacji ograniczenia w zakresie dostępu do danych w obecnych na rynku bazach NoSQL oraz ograniczoną funkcjonalność baz NoSQL dostępnych jako open-source, polegające na nieadekwatnym znakowaniu danych pomiarowych oraz braku możliwości skalowania pojemności i wydajności (brak możliwości rozpraszania danych na wiele komputerów) Atende Industries zdecydowało się na realizację własnej bazy NoSQL budowanej od podstaw w Polsce.

TStorage to rozproszona baza danych typu NoSql. Baza posiada bardzo innowacyjny system zapisu danych czasowych, 5-elementowe zakresy wartości kluczowych do identyfikacji i lokalizacji danych oraz metody skalowania, dzięki czemu jest w stanie przechowywać nielimitowane ilości danych z sensorów i urządzeń IoT. Baza ma już swoje zastosowania na rynku Smart Grid, a dzięki finansowaniu z IPCEI będzie mogła zostać rozszerzona o funkcjonalności niezbędne dla sektorów takich jak: inteligentne lotnictwo, zdrowie, e-mobilność, bionika, inteligentne rolnictwo i inteligentne miasta.

Projekt zgłoszony przez Atende Industries, przeszedł pozytywnie weryfikację Komisji w Polsce i został zakwalifikowany do ostatniej fazy eliminacyjnej, dokonywanej przez międzynarodową komisję, która zadecyduje o przyznaniu finansowania.

„Jestem bardzo dumny z tego, że TStorage może stać się ważną europejską technologią. Wsparcie finansowe równoległego rozwoju systemu dla wszystkich strategicznych sektorów rynku, zbliżone w istocie do finansowania dostępnego w Dolinie Krzemowej, może znacząco wpłynąć na nasze szanse na szeroką obecność na rynku globalnym.” – mówi Paweł Pisarczyk, prezes Atende Industries