Przejdź do treści

Atende Industries z nagrodą MADE IN POLAND

Z dumą informujemy, że otrzymaliśmy nagrodę MADE IN POLAND 2021! Wręczenie nagrody odbyło się podczas II Kongresu MADE IN POLAND w Berlinie w dniu 2 lipca 2021.

Kongres MADE IN POLAND ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.

Atende Industries to polska spółka informatyczna tworząca innowacyjne technologie dla przemysłu 4.0 i rynku Smart Grid. Kapituła Konkursu doceniła firmę za istotny wpływ na kształt i rozwój gospodarki narodowej oraz odważne tworzenie innowacyjnych rozwiązań i ciągłe doskonalenie technologii dla energetyki i przemysłu.

Atende Industries koncentruje się na rozwoju platform besmart.energy oraz besmart.vision. besmart.energy to narzędzia Big data i AI dla nowoczesnej energetyki. Platforma przeznaczona jest dla OSD, klastrów energii, spółdzielni energetycznych czy producentów energii. Jej głównym celem jest umożliwienie zarządzania siecią. Besmart.energy pozwala na gromadzenie danych, tworzenie predykcji (np. zużycia czy produkcji w oparciu o autorski model pogody), bilansowanie mikrosieci oraz jej rozliczanie. System bazuje na prawdziwie innowacyjnej bazie danych TStorage, dopasowanej do rynku IoT. Baza charakteryzuje się tym, że pozwala na bardzo szybki dostęp do danych, dzięki czemu umożliwia m.in. tworzenie złożonych predykcji w czasie rzeczywistym.

Besmart.vision to platforma sterująca pracą cobotów, wykorzystująca sztuczną inteligencję. besmart.vision daje robotowi możliwość widzenia i inteligencję, przekształcając go w partnera, który samodzielnie potrafi rozpoznawać obiekty i lokalizować je w przestrzeni. System znacznie ułatwia automatyzację stanowiska pracy, gdyż nie wymaga budowania dedykowanych elementów linii produkcyjnej.

Kongres organizowany jest po raz drugi przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i objęty został patronatem m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.