Przejdź do treści

Dominik Bocheński nowym Wiceprezesem Zarządu Atende Industries

Dominik Bocheński został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Atende Industries, zastępując Mariusza Stusińskiego. Mariusz Stusiński ustąpił po wielu latach z zarządu Atende Industries ze względu na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu Atende S.A.

Dominik Bocheński od początku kariery zawodowej związany jest z Grupą Kapitałową Atende S.A. – przez ostatnie 12 lat z sukcesem piastował różnorodne stanowiska, począwszy od kierownika projektów i zespołów, aż po dyrektora w Dziale Rozwiązań Smart Grid. Jako Wiceprezes Zarządu będzie odpowiadał za działalność operacyjną spółki.