Przejdź do treści

Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION

Na początku tego tygodnia odbył się Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki INDYSTRY IN TRANSITION zorganizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Prezes Zarządu Pawel Pisarczyk, wraz z Viktor Dovhan, Mariuszem Kondraciukiem, dr Marcinem Kraśniewskim, LL.M., Grzegorzem Marciniakiem oraz Krzysztofem Zamaszem, miał przyjemność uczestniczyć w panelu dyskusyjnym pt.: „Rozwój transeuropejskich sieci energetycznych, rola systemów sztucznej inteligencji w zarządzaniu nimi”.

Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki INTO to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i postulatów dotyczących transformacji gospodarki w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Więcej informacji:
https://intocongress.eu