Przejdź do treści

PEC w Końskich Sp. z o.o. wykorzysta system redGrid i besmart.energy od Atende Industries.

W kwietniu tego roku Atende Industries zakończyło wdrożenie inteligentnego opomiarowania – systemu redGrid w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Końskich. System został zainstalowany w celu obliczania opłaty mocowej, która stała się obowiązkowa od początku 2021 roku.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jest dostawcą usług dystrybucyjnych oraz sprzedawcą energii elektrycznej. Zakład eksploatuje stację rozdzielczo – transformatorową 110/15/6 kV. Zasilana ona jest dwustronnie przez linie 110 kV. W stacji zainstalowane są dwa transformatory o mocy 16 MVA każdy.

W ramach współpracy wymieniona została cała infrastruktura pomiarowa na inteligentne liczniki zapewniające komunikację zdalną. System redGrid został zintegrowany z infrastrukturą pomiarową i istniejącymi systematami klienta i wykorzystywany jest do zdalnego odczytu danych pomiarowych z liczników i obliczania opłaty mocowej. Dzięki temu wdrożeniu PEC w Końskich spełnił wymagania nałożone przez znowelizowaną 15 kwietnia Ustawę Prawo energetyczne z siedmioletnim wyprzedzeniem.

Opłata mocowa jest kosztem wynikającym z funkcjonowania rynku mocy w Polsce, który wyceniany jest na 5,5 mld zł w 2021 r. Obowiązek odprowadzania opłaty mocowej wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Opłata mocowa jest naliczana między godzinami 7:00-22:00 w dni robocze. W święta oraz dni ustawowo wolne od pracy opłata nie obowiązuje. System redGrid, dzięki możliwościom zdalnego odczytu i   zarządzania danymi pomiarowymi w łatwy sposób jest w stanie wyliczać rachunki za energię w tym także opłatę mocową dla dowolnej ilości odbiorców. System jest skalowalny i może być wdrożony zarówno u dużego dostawcy energii (Energa-Operator) jak i mniejszych podmiotów.

Oprócz wykorzystania systemu redGrid klient otrzymał testowo dostęp do platformy chmurowej besmart.energy. Służy ona do gromadzenia danych z inteligentnych liczników, na podstawie których w połączeniu z modelem prognozy pogody oraz historią pomiarów przewiduje pobór i wytwarzanie energii ze źródeł OZE. W ramach modelu istnieje również możliwość symulacji zachowania magazynów energii w celu zaprojektowania systemów dążących do pełnego samobilansowania. System wykorzystuje wysokorozdzielcze modele pogodowe, metody uczenia maszynowego i rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji. Na tej podstawie system doradza użytkownikowi lub może podejmować działania zmierzające do zbilansowania wspólnoty energetycznej (zakup/sprzedaż/magazynowanie/generacja).