Skip to content

Contact

Atende Industries Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

tel. +48 22 74 98 160

e-mail: info@atende.industries

NIP: 113-302-38-22, REGON: 387649433

KRS: 0000871408 (Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 200 000 PLN

Secretariat of the Management Board

Monika Węgierek

monika.wegierek@atende.industries

Marketing department

Anna Suchecka

anna.suchecka@atende.industries

HR department

Marta Nowicka

marta.nowicka@atende.industries

Sales department

Michał Sadowski

michal.sadowski@atende.industries