Przejdź do treści

Atende Industries złożyło projekt w konkursie Elektrociepłownia przyszłości.

Atende Industries w konsorcjum z Energoprojekt Katowice I PEC Końskie złożyło projekt do drugiego etapu w konkursie NCBiR dotyczącego stworzenia referencyjnego projektu innowacyjnej elektrociepłowni w lokalnym systemie energetycznym.

W ramach pierwszego etapu konkursu, konsorcjum zbudowało optymalny model układu elektrocieplnego, który dostarczał będzie odbiorcom ciepło i energię elektryczną wytworzone w co najmniej 80% ze źródeł odnawialnych, a także przeprowadziło szereg analiz numerycznych i ekonomicznych dla opracowanego modelu, opracowało algorytmy dla inteligentnego systemu zarządzania produkcją energii, oraz opracowało studium wykonalności. Obecnie Konsorcjum ubiega się o miejsce w drugim etapie konkursu, w którym otrzyma finansowania na realizację projektu, tj. budowę replikowalnego demonstratora technologii na terenie PEC w Końskich.

Opracowany przez Konsorcjum projekt zakłada zmodernizowanie części systemu ciepłowniczego i energetycznego w Końskich w taki sposób, by energia cieplna oraz elektryczna były dostarczane zarówno przez źródła odnawialne wybudowane na potrzeby projektu, jak i dostępne w lokalnej społeczności energetycznej. Wdrożenie ma zapewnić zieloną energię cieplną i elektryczną dla 600 lokali mieszkalnych, a dodatkowo posłużyć do aktywizacji prosumentów oraz stworzyć lokalny rynek energii dzięki powołaniu spółdzielni energetycznej.

W ramach projektu złożonego przez konsorcjum zaplanowano realizację szeregu innowacyjnych, w skali europejskiej, rozwiązań m.in. sezonowego magazynu ciepła, instalacji elektrolizera wody wraz z magazynami zielonego wodoru, które będą służyć do gromadzenia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej przez źródła odnawialne. Zarządzanie systemem oraz zapewnienie jego stabilności realizowane będzie przez platformę zarządzania energią besmart.energy rozwijaną od wielu lat przez Atende Industries. System besmart.energy to platforma chmurowa typu BigData gromadząca w czasie rzeczywistym dane z urządzeń pomiarowych oraz bazująca na metodach sztucznej inteligencji do optymalizacji zużycia energii i podejmowania decyzji dotyczących zakupu energii oraz sterowania urządzeniami.

Wiecej szczegółów dotyczących projektu oraz wypowiedzi przedstawicieli firm konsorcjum znajda Państwo w materiale filmowym – https://www.youtube.com/watch?v=YowL5zH0UXk