Przejdź do treści

Platforma besmart.energy w Klastrze Energii Zielone Podhale

Gmina Ochotnica Dolna zawarła z Atende Industries porozumienie na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w ramach Klastra Energii „Zielone Podhale”. W projekcie zainstalowano 27 inteligentnych liczników opartych o system operacyjny Phoenix-RTOS w jednostkach samorządowych i obiektach użyteczności publicznej oraz udostępniono platformę besmart.energy do zarządzania energią we wspólnocie energetycznej; Atende Industries i Gmina Ochotnica Dolna będą współpracować nad pilotażowym wdrożeniem innowacyjnego modelu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Docelowo z nowego systemu będą mogli korzystać wszyscy członkowie klastra, w tym mieszkańcy i inne podmioty z regionu. Rolę koordynatora prac zapewnia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

„Jestem niezwykle zadowolony, że firma Atende Industries wybrała właśnie klaster w Ochotnicy do testowania swoich ultranowoczesnych i inteligentnych rozwiązań. Sam montaż opomiarowania i wdrożenie oprogramowania przebiegło niezwykle sprawnie i co najważniejsze działa i już przynosi efekty! Wreszcie jesteśmy w stanie dokonywać bardzo złożonych analiz zużycia i produkcji energii elektrycznej w naszych obiektach. Wreszcie mamy intuicyjne i precyzyjne narzędzie do predykcji i bilansowania energii,” – mówi Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

„Celem działań każdej zorganizowanej społeczności energetycznej jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych odbiorców energii przy zachowaniu określonych standardów jakości jej dostawy. Aby zrealizować taki scenariusz – szczególnie pożądany obecnie – niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego poziomu obserwowalności sieci tj. możliwości monitorowania i bilansowania energii na wyróżnionym obszarze oraz możliwości sterowania istniejącymi tam źródłami, odbiorami, magazynami energii oraz wybranymi elementami infrastruktury sieci dystrybucyjnej. Technicznym początkiem tych działań jest licznik energii, im bardziej
„inteligentny”, tym większe są pozytywne efekty jego pracy. Prace pilotażowe realizowane w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu KlastER finansowanego przez NCBiR pokazują, że w gronie dobrze współpracujących partnerów można z powodzeniem wdrażać w praktyce innowacyjne koncepcje. Jestem przekonany, że funkcjonujący obecnie system w nieodległej przyszłości obejmie znacząco większą liczbę punktów pomiarowych oraz przyniesie Gminie jej mieszkańcom konkretne, mierzone w złotówkach korzyści,” – mówi dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Tadeusz Hanzelka.

W ramach współpracy Atende Industries dostarczyło i zainstalowało inteligentne liczniki z systemem operacyjnym Phoenix-RTOS. Urządzenia różnią się od tradycyjnych tym, że umożliwiają działanie na nich aplikacji do zarządzania energią oraz  ścisłą od integrację z platformą chmurową do zarządzania energią. Pozwala to na przekazywane parametrów pomiaru energii elektrycznej praktycznie w czasie rzeczywistym (np. z rozdzielczością minutową) oraz użycie tych liczników do komunikacji z innymi urządzeniami zainstalowanymi po stronie odbiorcy (np. magazynami energii, inwerterami PV). Licznik pełni funkcję asystenta energetycznego,  co znacząco usprawnia zarządzanie klastrem energii w sposób, który pozwala na precyzyjne dostosowanie podaży energii do lokalnego zapotrzebowania i wprowadzenie prawdziwie efektywnych taryf dynamicznych.

„Platforma besmart.energy powstała jako odpowiedź na potrzeby rozwijającej się energetyki obywatelskiej. Jest to system, który służy do zarządzania energią w ramach wspólnoty energetycznej. Pozwala nie tylko na rozliczanie użytkowników wspólnoty (np. spółdzielni energetycznej), ale przed wszystkim służy do optymalizacji wykorzystania energii dostępnej lokalnie. W obecnych, kryzysowych czasach, rozwój wspólnot energetycznych przestaje być domeną wizjonerów i  naukowców, a staje się realną potrzebą. Cieszę się, że Gmina Ochotnica Dolna wspólne z AGH wypracowują rozwiązania, które mogą stać się referencją dla innych gmin w Polsce,” – mówi Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Atende Industries.  

W Gminie Ochotnica powstał m.in. Klaster Energii Zielone Podhale, w ramach którego prowadzone są działania mające na celu poprawę stanu środowiska, jakości powietrza, bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania dostępnych lokalnie zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. W Gminie zainstalowanych jest około 700 instalacji prosumenckich, a jej rozwój ukierunkowany jest na zwiększanie efektywności energetycznej oraz świadome zarządzanie energią elektryczną. Działania prowadzone wspólnie z Atende Industries przyczynią się do zwiększenia świadomości Władz Gminy oraz jej mieszkańców dotyczącej produkcji i zużycia energii. Będą również prowadziły do większego wykorzystania zielonej energii oraz pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłych inwestycji.