Przejdź do treści

Raport „Dobre Praktyki” Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym

NCBiR opublikowało Raport, napisany przez Atende Industries wraz z Energoprojekt Katowice. W pierwszym Etapie przedsięwzięcia Wykonawcy opracowali autorską koncepcję modernizacji wybranego przez siebie systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w Polsce, a następnie dopracowali i zweryfikowali ją wykorzystując profesjonalne oprogramowanie do modelowania matematycznego systemów ciepłowniczych.  

Zwieńczeniem prac pierwszego Etapu jest przygotowany przez każdego Wykonawcę przedsięwzięcia dokument „Rekomendacja Wykonawcy – dobre praktyki transformacji systemu elektrociepłowniczego w kierunku OZE”. Część raportów po zakończeniu Etapu I zostało przez autorów uaktualnione w związku z bardzo dynamicznymi zmianami cen paliw, urządzeń i usług. 

Cały Raport można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/raporty-dobre-praktyki2