Przejdź do treści

Projekt Inteligentny system wsparcia i optymalizacji w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym

Konsorcjum PKP Energetyka S.A. oraz Atende Industries Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0253/17-00
Wartość Projektu: 7 642 140,00 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 4 352 241,94 PLN

Projekt Inteligentny system wsparcia i optymalizacji w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju numer 6/1.2/2017 Program sektorowy PBSE.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie oraz implementacja prototypu systemu informatycznego wspierającego podejmowanie decyzji utrzymaniowych. Integralną część systemu stanowić będą algorytmy sztucznej inteligencji oraz machine learning, co pozwoli na uzyskanie innowacji procesowej polegającej na optymalizacji częstotliwości przeprowadzanych remontów i inspekcji elementów infrastruktury w oparciu o rekomendacje systemu. System, na podstawie monitorowanych parametrów infrastruktury i danych zewnętrznych, będzie w stanie oszacować stan każdego z urządzeń i wydawać rekomendacje odnośnie działań utrzymaniowych. Dzięki monitorowaniu bieżącego stanu urządzeń decyzje utrzymaniowe będą podejmowane na podstawie realnego stanu infrastruktury. Wdrożenie systemu umożliwi wykrywanie prawdopodobnych awarii, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie prewencyjnego przeglądu zanim nastąpi awaria urządzenia. Zmniejszenie ilości awarii wpłynie pozytywnie na jakość usług świadczonych przez PKP Energetyka S.A. na rzecz podmiotów zewnętrznych. Dodatkowo zmniejszy się materiałochłonność, a co za tym idzie, koszty procesów utrzymaniowych.