Przejdź do treści

Third Innovation Day 

W Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) został zorganizowany Third Innovation Daybędący kulminacją serii wydarzeń w ramach projektu infrastruktury badawczej PITHIA-NRF. Projekt PITHIA-NRF ma na celu zbudowanie europejskiej rozproszonej sieci integrującej obiekty obserwacyjne, narzędzia do przetwarzania danych oraz modele predykcyjne dedykowane badaniom jonosfery, termosfery i plazmosfery.

Prezes Zarządu Paweł Pisarczyk, został zaproszony do wygłoszenia prelekcji na temat „Edge-IoT computing in space exploration”. Prezentacja podkreślała przyszłość technologii kosmicznych oraz ich integrację z rozwiązaniami Edge-IoT. Paweł przedstawił TStorage, naszą autorską, skalowalną, rozproszoną bazę danych NoSQL przeznaczoną do danych szeregów czasowych, idealnie nadającą się do przechowywania danych z obserwacji kosmicznych.