Przejdź do treści

TStorage został wybrany do wsparcia w ramach IPCEI-CIS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki oceny dla projektów zgłoszonych do objęcia wsparciem ze środków planu rozwojowego KPO „IPCEI-CIS”. Ocena stanowi ostatni etap inicjatywy Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS), której celem jest rozwój technologii chmurowej i edge o znaczeniu strategicznym dla UE, umożliwiającej osiągnięcie cyfrowej niezależności Unii Europejskiej. Projekt Atende Industries został wybrany do objęcia wsparciem.

W grudniu 2023 roku projekt TStorage otrzymał notyfikację Komisji Europejskiej, a firma Atende Industries otrzymała status Direct-Partner obok 18 europejskich firm technologicznych (m.in. Deutsche Telekom, Siemens, Orange i SAP).

Wysokość dofinansowania wynosi 19 mln zł, a wartość projektu 24 mln zł. Projekt ma trwać do połowy 2026 roku.

TStorage to autorska baza danych NoSQL dla systemów BigData, gromadzących dane z urządzeń Internetu Rzeczy. Baza służy do skalowalnego przechowywania danych w postaci szeregów czasowych. Dane o takiej strukturze stanowią podstawę dla przyszłego funkcjonowania wielu sektorów gospodarki m.in. nowoczesnej, inteligentnej energetyki, Przemysłu 4.0, badań kosmicznych itp. Baza danych TStorage stanowi najważniejszy element przewagi konkurencyjnej rozwiązań Atende Industries, ponieważ pozwala na wydajne przetwarzanie olbrzymich zbiorów danych w czasie rzeczywistym np. danych z inteligentnych liczników energii.

„Jestem niezwykle dumny, że po wielu latach pracy udało nam się pozyskać środki w ramach IPCEI-CIS na rozwój bazy danych TStorage. Należy podkreślić, że TStorage to technologia, którą można określić jako fundamentalną i wierzę, że będzie stosowana jako podstawa dla wielu aplikacji i usług chmurowych na całym świecie. Przed nami sporo pracy, ale IPCEI-CIS pokazuje, że europejskie firmy mają jeszcze coś do powiedzenia na rynku wysokich technologii” – mówi Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Atende Industries