Przejdź do treści

Projekt DEMONSTRATOR+

Atende Industries (dawniej Atende Software) realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Środowisko programistyczne do tworzenia układów pomiarowych dla Smart Grid ” w ramach przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” dofinansowany z funduszy Innowacyjna Gospodarka. Przyznanie dofinansowania oraz nadzór nad projektem sprawuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opis projektu

Głównym celem innowacyjnego projektu jest stworzenie inteligentnego licznika energii elektrycznej na bazie uniwersalnej platformy mikroprocesorowej. Elementem wyróżniającym projekt jest warstwa komunikacyjna w liczniku, która zostanie zrealizowana na drodze czysto programowej, co pozwoli na zmianę protokołów komunikacyjnych bez modyfikacji sprzętowej. Celem projektu jest stworzenie prototypu i sprzedaż licencji umożliwiających produkcję urządzenia. Potwierdzeniem przyjętych założeń projektowych oraz prawidłowości konstrukcji będzie uzyskanie certyfikatu CE wydanego przez laboratorium notyfikowane na zgodność z dyrektywą 2004/22/EU (tzw. „dyrektywa licznikowa”)

Kalendarium projektu

2015-01-01rozpoczęcie projektu
2015-06-06analiza wymagań dla infrastruktury i systemu informatycznego
2016-03-31zakończenie fazy projektowania systemu
2017-09-30implementacja, testy i optymalizacja systemu
2017-12-31wnioski końcowe